Tikkurila worldwide

Slovakia


DEJMARK spol. s r.o. 

Priekopská 3706/104

036 01 Martin
Slovensko

Tel.: +421 43 40 100 40

Fax: +421 43 40 100 50

E-mail: info.sk@dejmark.com , www.dejmark.sk
Dejmark

Oficiálny distribútor Tikkurila na Slovensku